Opbouwen en uitwisselen van kennis over circulair bouwen

Circulair bouwen wordt hoe langer hoe meer de standaard. Met de Europese Green Deal, het EU Action Plan en de EU-taxonomy maakt Europa duidelijk dat de transitie naar circulaire economie onontkomelijk is. Verplichtingen in de bouwsector zullen niet lang uitblijven. Toch blijven veel vragen onbeantwoord. Hoe worden al die ideeën over circulair ontwerpen en bouwen nu eigenlijk vertaald naar de praktijk? Wat is haalbaar of relevant? Wanneer moet ik welke 'circulaire strategie' toepassen? En hoeveel gaat dat kosten? Bij BRUG vind je een antwoord.

 

BRUG is een VLAIO Living Lab dat focust op het opbouwen en uitwisselen van kennis over circulair bouwen. Samen slaan we de brug tussen theorie en praktijk. Dankzij kennisuitwisseling kunnen alle actoren in de bouwsector hun kennis over circulair bouwen vergroten. BRUG is voor iedereen die wil bijdragen aan het verlagen van de milieu-impact van de bouwsector via circulair bouwen: architecten en uitvoerders, beleidsmakers, gemeenten en provinciale steunpunten, fabrikanten en leveranciers, kennisinstellingen en onderzoekers, opdrachtgevers en bouwpromotoren. BRUG loopt van begin 2023 tot eind 2025 en is een initiatief van TEKEN architectuur, LabLand, VUB, Democo, Buildwise, Catapult, Minet Mind Innovators en Muntuit.

Meedoen

Doe mee(r)

Wij hebben jou nodig om mee(r) te doen. Wil jij kennis over circulair bouwen opbouwen en uitwisselen? Of wil je input geven over ons Living Lab? Je bent van harte welkom! Duik in onze database met circulaire bouwprojecten, word BRUG-figuur, vraag ondersteuning aan andere BRUG-figuren bij jouw circulaire bouwproject en/of geef jouw input over ons Living Lab door deel te nemen aan bijeenkomsten en bevragingen. 

Ambitie, normen en waarden

Onze leidende principes

  1. BRUG verbindt actoren met elkaar en creëert een veilige omgeving waarin iedereen in verhouding tot hun eigen mogelijkheden kan bijdragen en bijleren;
  2. BRUG focust op authentieke en genuanceerde verhalen over hoe gebouwen met circulaire en duurzame ambities worden gerealiseerd;
  3. BRUG laat kennis stromen om open kennisdeling in de architectuur- en bouwsector mogelijk te maken;
  4. BRUG leert al doende over hoe deze kennisuitwisseling geoptimaliseerd kan worden;
  5. BRUG geeft inzicht in het ontwerp- en bouwproces, en toont meer dan enkel het eindresultaat;
  6. BRUG bouwt een centraal kennisarchief op met bouwtechnische en ontwerpmatige leerlessen uit bouwprojecten met duurzame en circulaire ambities;
  7. BRUG koppelt documenteren en leren aan elkaar, waar nodig ondersteund door een BRUG-figuur (i.e. iemand die ervaring heeft met documenteren en circulair bouwen).

De database

De bouwprojecten

BRUG verzamelt bouwprocessen van diverse bouwprojecten in een centrale database. De bouwprojecten variëren in ondermeer schaal, typologie, budget, type opdrachtgever en circulaire strategie.

Momenteel vind je al enkele bouwprojecten in onze database. Je kan het proces van elk bouwproject volgen via een tijdlijn. Op deze tijdlijn worden verschillende items geplaatst, waaronder eindbeslissingen, overwogen opties, randinformatie en overlegmomenten. Bovendien kan je zien wat de circulaire ambities waren en welke hulpmiddelen werden gebruikt om deze te realiseren. Volg bouwprojecten die je boeien en deel die van jezelf.